رویدادها
آموزگار کردستانی نامزد جایزه بهترین معلم جهان

آموزگار کردستانی نامزد جایزه بهترین معلم جهان

آموزگار کردستانی نامزد جایزه جهانی بهترین معلم بنیاد "وارکی" وابسته به یونسکو شد

 سیزدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق

سیزدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق

رویداد چهارسوق به عنوان محرک و منعکس‌کننده حرکت‌های امیدبخش و نوآورانه آموزشی ـ تربیتی در سیزدهمین مرحله

تمدن غرب در تلاش است الگویی خاص از توسعه را بر جهان تحمیل کند

تمدن غرب در تلاش است الگویی خاص از توسعه را بر جهان تحمیل کند

یادداشتی در خصوص سفر هیئت ایرانی به سمینار پاریس یونسکو

go to top