تاریخ انتشار: سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 - 15:08
کد خبر: 112

معرفی گروه های تخصصی یونسکو

معرفی گروه های تخصصی یونسکو

معرفی گروه آموزش

آموزش، کانون توسعه انسانی است و ابزاری اساسی برای تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار می‌رود. توسعه و شکوفایی اقتصادی جوامع، به توانایی کشورها در آموزش همه اعضای جامعه بستگی دارد. آموزش، فرهنگ‌ها را غنی می‌سازد، درک متقابل را فراهم می‌کند و منجر به شکل‌گیری جوامع صلح‌طلب می‌شود. یونسکو بر آموزش به عنوان یک حق و عامل اصلی توسعه کامل ظرفیت‌های انسانی صحه می‌گذارد. فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در زمینه آموزش با توجه به هدف اصلی تأمین آموزش کیفی برای همه و یادگیری مادام‌العمر و سه هدف راهبرد میان مدت (۲۰۲۱-۲۰۱۴) یونسکو به شرح زیر تعیین شده است:

۱- توسعه نظام‌های آموزشی جهت ایجاد یادگیری مادام‌العمر با کیفیت و فراگیر برای همه؛

۲- توانمندسازی فراگیران برای تبدیل به شهروندان جهانی خلاق و پاسخگو؛ و

۳- ارتقای آموزش برای همه و شکل‌دهی دستور کار ملی آموزش مطابق با اجرای چارچوب اقدام جهانی آموزش پسا ۲۰۱۵: به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه.

گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو با توجه به اهداف و تعهدات کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عمل بین‌المللی مربوط به آموزش، موضوعات گسترده‌ای را با توجه به اولویت‌های ملی در دستور کار دارد. محورهای اصلی کارگروه عبارتند از: یادگیری مادام‌العمر، سوادآموزی کیفی، دسترسی یکسان دختران و پسران به آموزش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی، اصلاح راهبردهای مربوط به معلمان و توسعه حرفه‌ای آنان، اصلاح و نوآوری در نظام‌های آموزشی، تقویت پیوند میان آموزش و جهان کار، توسعه کارآفرینی، آموزش صلح و حقوق بشر و تفاهم بین‌المللی، آموزش شهروند مسئول در جهان، آموزش برای توسعه پایدار و آموزش بهداشت و ترویج شیوه های زندگی سالم.

گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو، مطابق با اولویت‌های راهبرد میان مدت یونسکو در آموزش و اهداف و ابزارهای اجرائی چارچوب اقدام جهانی آموزش پسا ۲۰۱۵، بومی‌سازی محورهای برنامه آموزش یونسکو در کشور را در یک رویکرد جامع و منسجم که مبتنی بر  ایجاد هماهنگی و ترویج گفتگو و وفاق ملی در بین همه ذینفعان آموزشی است، اجرا می‌کند که هدف غائی آن کمک آموزش به صلح و توسعه پایدار است و از طریق تاکید بر اصول مبتنی بر رعایت حق آموزش، ارتقای تساوی و شمول اجتماعی در دسترسی به آموزش، بهبود کیفیت آموزش و نتایج یادگیری، و توانمندسازی همه ذینفعان ملی در آموزش، هدایت می‌شود.

معرفی گروه علوم طبیعی

علم و فناوری از عوامل اساسی تحقق توسعه پایدار، فقرزدایی و ایجاد صلح و امنیت است. موضوع‌های مربوط به علوم، محیط زیست و توسعه پایدار، حل بحران‌های اجتماعی مربوط به آب از طریق مدیریت پایدار با تأکید بر حفظ توازن بین آب، زمین و جمعیت و درک ارتباط متقابل بین تنوع زیستی و تنوع فرهنگی با تأکید بر جلب مشارکت اقشار مختلف اجتماعی در استفاده احترام آمیز و عقلانی از طبیعت و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و مسائل مربوط به تغییر اقلیم جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو دارد. بخش دیگری از برنامه‌های این حوزه بر تدوین راه‌حل‌های عملی برای استفاده از علم زمین‌شناختی در خدمت جامعه و ظرفیت‌سازی نهادهای علمی کشور در زمینه ارتقاء میزان پیش‌بینی بلایای طبیعی و مقابله با آن از طریق اطلاع‌رسانی به موقع، به منظور کاهش تلفات انسانی متمرکز شده است. چارچوب فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در حوزه علوم طبیعی بر اساس دو هدف راهبردی یونسکو برای هشت سال آینده (۲۰۲۱-۲۰۱۴): “تقویت علوم، فناوری و سیاست‌ها و نظام‌های نوآوری در سطوح ملی، منطقه‌ا‌ی و جهانی” و “ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های چالشی مربوط به توسعه پایدار” و پنج برنامه اقدام اصلی آن: تقویت سیاست های مربوط به علم، فناوری و نوآوری، حاکمیت و ارتباط متقابل میان علم-جامعه- سیاست؛ ایجاد ظرفیت های سازمانی در علم و مهندسی؛ گسترش دانش و ظرفیت به منظور حفاظت و مدیریت پایدار اقیانوس ها و سواحل؛ تقویت همکاری های علمی بین المللی در سیستم های مربوط به زمین، تنوع زیستی و کاهش خطر بلایا؛ تقویت امنیت آب شرب می باشد.

کمیته‌های تخصصی این گروه عبارتند از:

 1. کمیته ملی انسان و کره مسکون
 2. -کمیته ملی آب‌شناسی
 3. -کمیته ملی اقیانوس‌شناسی
 4. -کمیته ملی علوم ‌زمین و ژئوپارک

 

معرفی گروه علوم اجتماعی و انسانی

قرن بیست و یکم که با تحولات سریع و رشد فزاینده علوم و فناوری‌ها و شکل‌گیری متحدان پرقدرت صنعتی و اقتصادی در سطح بین‌المللی همراه بوده است، انواع جدیدی از فقر، نابرابری، تبعیض و طرد اجتماعی را ایجاد کرده که زیان‌های جبران‌ناپذیری بر تفاهم و همزیستی انسانی و توسعه اجتماعی وارد آورده است. یونسکو اعتقاد دارد که تحقیقات علوم اجتماعی، مانند دیگر حوزه‌های علوم، باید ابعادی کاربردی داشته باشد، زیرا هدف بنیادی همه علوم، مشارکت در تحقق پیشرفت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. بر این اساس، موضوع علوم اجتماعی در برنامه‌های این سازمان همواره در دو چشم‌انداز زیر مطرح بوده است:

۱. تقویت توان علوم اجتماعی به عنوان یک رشته علمی برای پاسخگویی به چالش‌های اجتماعی در سطوح ملی، محلی و جهانی و استفاده از یافته‌های تحقیقاتی آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

۲. به خدمت‌گرفتن این علوم در جهت تحقق اهداف یونسکو که صلح، توسعه، حقوق بشر و دموکراسی است.

کمیسیون ملی یونسکو – ایران با پیروی از هدف اصلی یونسکو در برنامه علوم اجتماعی و انسانی در راهبرد میان‌مدت شش ساله آینده یعنی مقابله با چالش‌های جدید اخلاقی و اجتماعی، تحقق آن را از طریق اهداف راهبردی مانند: پیشبرد اصول، رویه‌‌ها و هنجارهای اخلاقی مؤثر در توسعه علوم و فناوری؛ تقویت ارتباط متقابل میان پژوهش و سیاست‌گذاری‌ها در زمینه دگرگونی‌های اجتماعی و ترویج تحقیقات در باره پدیده‌‌های جدید اخلاقی و اجتماعی دنبال می‌کند. از آنجا که اخلاق در کانون وظایف و مأموریت‌های یونسکو جای دارد، کمیسیون ملی تأثیر نوآوری‌های علمی و فناوری را بر حقوق بشر در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. برقراری پیوند میان نتایج پژوهش‌های معتبر علمی و نیازهای سیاست‌گذاری مقامات محلی و ملی در زمینه‌های مربوط به توسعه پایدار در مرحله دوم و مشارکت در گفت‌وگوی بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و استقرار فرهنگ صلح از طریق فلسفه، علوم انسانی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با تبعیض سومین رویکرد مهم این کمیسیون در حوزه تخصصی علوم اجتماعی و انسانی است.

کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عمل بین‌المللی درحوزه علوم اجتماعی و انسانی

اهداف توسعه هزاره، اعلامیه هزاره ملل متحد، سند نهایی اجلاس جهانی سران (۲۰۰۵)، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش (۲۰۰۵)، اعلامیه و برنامه عمل وین مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳)، اعلامیه و برنامه عمل دهه بین‌المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان (۲۰۱۰ – ۲۰۰۱)، طرح عمل مصوب کنفرانس جهانی مبارزه با نژادگرایی، تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی و نابردباری‌های وابسته ( ۲۰۰۱ )، ابزارهای بین‌المللی در زمینه اخلاق زیستی از جمله اعلامیه جهانی در مورد ژنوم انسانی و حقوق بشر (۱۹۹۷)، اعلامیه بین‌المللی داده های ژنتیکی (۲۰۰۳) و اعلامیه بین‌المللی اخلاق زیستی و حقوق بشر (۲۰۰۵). محورهای اصلی فعالیت‌های اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی مطابق با اهداف و تعهدات بین‌المللی مربوط به اجرای کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عمل بین‌المللی و اولویت‌های ملی کشور عبارت است از: اخلاق در علوم، فناوری و اخلاق زیستی، مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی، فلسفه و علوم انسانی، حقوق بشر و مبارزه با تبعیض، تربیت بدنی و ورزش و تقویت ارتباط بین تحقیقات علوم اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی.

معرفی گروه فرهنگ

فرهنگ به تعبیر گسترده آن، عبارت است از نظام مشترکی از باورها، ارزش‌ها، رسوم و رفتارهایی که اعضای یک جامعه در انطباق با جهان و با یکدیگر به کار می‌برند و از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. فرهنگ نیروی محرک توسعه و وسیله‌ای برای تحقق زندگی فکری، عاطفی، اخلاقی و معنوی رضایت‌بخش برای تمام افراد جامعه است. امروز بر همگان مسلم شده است که فرهنگ غنی، سرمایه لازم برای فقرزدایی و تحقق توسعه پایدار است. بنابراین راهبرد گنجاندن فرهنگ در سیاست‌های کلان توسعه کشور به‌ویژه سیاست‌های مربوط به آموزش، علوم، ارتباطات، بهداشت، محیط زیست و گردشگری و همچنین تقویت صنایع خلاق فرهنگی و ایجاد فضای مناسب برای پاسخگویی به نیازهای مربوط به تدوین قوانین آموزش و مدیریت منابع فرهنگی در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا کمیسیون ملی یونسکو – ایران، اهداف راهبردی زیر را محور برنامه‌ها و طرح‌های خود قرار داده است:

 1. تقویت نقش فرهنگ در توسعه پایدار؛
 2. نشان‌دادن اهمیت تبادل و گفت‌وگوی بین فرهنگی برای انسجام اجتماعی، همزیستی و فرهنگ صلح؛
 3. حفظ و تقویت پایدار میراث فرهنگی و طبیعی؛
 4. پیوند فرهنگ و هویت ملی؛
 5. نکوداشت مشاهیر و بزرگان سرزمین در عرصه فرهنگ.
 6. کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های عمل بین‌المللی در حوزه فرهنگ

اداره فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ضمن اولویت دادن به سیاست‌های کلان و قوانین و مقررات داخلی حوزه فرهنگ، کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عمل بین‌المللی زیر را نیز مدنظر قرار می‌دهد:

– کنوانسیون جهانی حق مؤلف (۱۹۷۱، ۱۹۵۲)

– کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی – تاریخی در زمان جنگ (۱۹۵۴)

– کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰)

– کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی (۱۹۷۲)

– کنفرانس استکهلم در مورد سیاست‌های فرهنگی برای توسعه (۱۹۹۸)

– کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی زیر آب (۲۰۰۱)

– اعلامیه جهانی درباره تخریب میراث جهانی (۲۰۰۳)

– کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی معنوی (۲۰۰۳)

– کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی (۲۰۰۵)

– طرح عمل بین‌المللی دهه ملل متحد در زمینه آموزش در خدمت توسعه پایدار (۲۰۱۴- ۲۰۰۵ )

– دهه بین‌المللی بومیان جهان (۲۰۱۴-۲۰۰۵).

 

ایام و وقایع مهم در گروه فرهنگ

 1. بزرگداشت حکیم فردوسی      ۲۵ اردیبهشت
 2. بزرگداشت حکیم سعدی        اول اردیبهشت
 3. بزرگذاشت حافظ                 ۲۰ مهرماه
 4. بزرگداشت حکیم نظامی        ۲۱ اسفند
 5. بزرگداشت حکیم فارابی         ۴ آذر
 6. بزرگداشت حکیم عطار          ۲۵ فروردین
 7. بزرگداشت حکیم سهروردی     ۸ مرداد
 8. بزرگداشت شمس تبریزی       ۷ مهر
 9. بزرگداشت مولوی                  ۸ مهر
 10. بزرگداشت خیام                   ۲۸ اردیبهشت
 11. روز جهانی میراث                 ۱۸ April
 12. روز جهانی موزه‌ها                ۱۸ May

اطلاعات بیشتر در خصوص گروه فرهنگ یونسکو کلیک فرمایید.

 

معرفی گروه ارتباطات و اطلاعات

رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ابزاری اصلی برای تأمین دسترسی گسترده‌تر به دانش علمی و فنی و انتشار گسترده آن در جهان در حال توسعه به شمار می‌رود. رویکرد یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات، ایجاد جوامع دانش‌مدار با کمک اطلاعات و ارتباطات و نیز مقابله با چالش‌های جدید اجتماعی است که از طریق پیشرفت‌های علمی در عرصه ارتباطات و اطلاعات ایجاد شده است. کمیسیون ملی یونسکو برنامه‌های خود را در چارچوب هدف اصلی راهبرد آینده یونسکو در بخش ارتباطات و اطلاعات یعنی ایجاد جوامع دانش‌مدار فراگیر به کمک ارتباطات و اطلاعات، بر تقویت ساختارهای ارتباطی و توسعه رسانه‌ها، ظرفیت‌سازی برای بازسازی و اصلاح خدمات رسانه‌ها به ویژه رعایت معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی در آنها، تقویت کثرت‌گرایی و تنوع فرهنگی در رسانه‌ها و شبکه‌های ملی ارتباطات، ارتقای دسترسی همگانی به فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در کشور و همکاری با جامعه مدنی، بخش خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های تخصصی و نهادهای مهم فعال در حوزه ارتباطات و اطلاعات متمرکز ساخته است.

کمیته‌های ملی گروه ارتباطات و اطلاعات

 1. کمیته ملی حافظه جهانی
 2. کمیته ملی ارتباطات
 3. کمیته ملی اطلاعات برای همه

 

اولویت‌های گروه ارتباطات و اطلاعات

۱- جامعه‌اطلاعاتی

 بررسی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اطلاعاتی

یونسکو و اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی: تعهدی مجدد و دیدگاهی فراگیر

 

۲- دسترسی جهانی به اطلاعات

 افزایش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات

استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT)در آموزش

 

۳- فضای رایانه‌ای

گسترش و توسعه محتوای متنوع فرهنگی در فضای رایانه‌ای

 

۴- حفاظت میراث مستند

 

اسناد گروه ارتباطات و اطلاعات

 1. راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ در بخش ارتباطات و اطلاعات
 2. گزارش مدیرکل یونسکو: “اجرای مصوبات اجلاس جهانی سران در باره جامعه اطلاعاتی” (WSIS)
 3. توصیه‌های IFLA
 4. بیانیه IFLA
 5. نشست جهانی کارشناسان برای بررسی جنبه‌های اخلاقی جامعه اطلاعاتی-ریگا (لاتویا)، ۱۷ـ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳
 6. اطلس جهانی زبانها
 7. توصیه نامه یونسکو برای حفظ ودسترسی به میراث مستند از جمله میراث دیجیتال
 8. بررسی همه جانبه اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی و مصوبات آن در ده سال گذشته
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
آخرین اخبار
دکتر امیر احسانی
دکتر امیر احسانی قائم مقام باشگاه

سازمان یادگیرنده چیست؟ سازمان یادگیرنده و سازمان خلاق چه ارتباطی دارند؟
سازمان یادگیرنده چیست؟ سازمان یادگیرنده و سازمان خلاق چه ارتباطی دارند؟ چیزی که در گذشته شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ را از یکدیگر متمایز می‌کرد، پول و ثروت بیشتر بود،

فلسفه وجودی باشگاه تعلیم و تربیت
فلسفه وجودی باشگاه تعلیم و تربیت پیام ویدیویی دکتر محمد آزین عضو هیئت امنای باشگاه تعلیم و تربیت

آموزگار کردستانی نامزد جایزه بهترین معلم جهان
آموزگار کردستانی نامزد جایزه بهترین معلم جهان آموزگار کردستانی نامزد جایزه جهانی بهترین معلم بنیاد "وارکی" وابسته به یونسکو شد

در سمینارهای یونسکو موضوعات مختلف آموزش و پرورش دنیا دنبال می‌‌شود
در سمینارهای یونسکو موضوعات مختلف آموزش و پرورش دنیا دنبال می‌‌شود دیپلماسی جمهموری اسلامی ایران صندلی خالی و خودانزوایی جهانی در راستای آمال تحریم‌گران نیست.

 سیزدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق
سیزدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق رویداد چهارسوق به عنوان محرک و منعکس‌کننده حرکت‌های امیدبخش و نوآورانه آموزشی ـ تربیتی در سیزدهمین مرحله

تمدن غرب در تلاش است الگویی خاص از توسعه را بر جهان تحمیل کند
تمدن غرب در تلاش است الگویی خاص از توسعه را بر جهان تحمیل کند یادداشتی در خصوص سفر هیئت ایرانی به سمینار پاریس یونسکو

رسالت باشگاه تعلیم و تربیت یونسکو در ایران تدوین شد
رسالت باشگاه تعلیم و تربیت یونسکو در ایران تدوین شد «کشف، بازتعریف و ترویج جهانی الگوهای بومی تعلیم و تربیت در زیست بوم ایران اسلامی» رسالت باشگاه تعلیم و تربیت یونسکو در ایران خواهد بود

آیین افتتاح «باشگاه تعلیم و تربیت» یونسکو ایران
آیین افتتاح «باشگاه تعلیم و تربیت» یونسکو ایران آیین افتتاح «باشگاه تعلیم و تربیت» روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس کمیسیون ملی یونسکو- ایران با حضور دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد.

go to top